TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Bumpy moments: omgaan met lastige situaties in de klas (feb)

Datum: 14-02-2018
Tijd: 14:00 - 16:30
Inschrijven: Inschrijven van 01-02-2018 tot 12-02-2018
Locatie: TWijs servicebureau
Door: Fleur Runeman, Het ABC
Duur: 2,5 uur
Aantal plaatsen: 20
Plaatsen beschikbaar: 15
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Wil je beter kunnen omgaan met lastige situaties in de klas die met het gedrag van leerlingen te maken hebben? Wil je ontdekken welke rol je daar zelf in speelt? Zoek je naar zinvolle en praktische tips? Dan is deze workshop voor jou.

Essentie
Bumpy moments zijn lastige situaties in het omgaan met gedrag binnen het onderwijs die meteen effect hebben op het leerklimaat en de groep. In deze workshop worden de dillema's die leerkrachten in het algemeen en de deelnemers in het bijzonder vanuit verschillende invalshoeken bekeken,

Resultaat
• Je bent je bewust van het effect van 'bumpy moments' op het leerklimaat en de groepsdynamiek
• Je weet wat 'bumpy moments' met je doen en wat je 'voorkeursstijl' is
• Je kan beter inspelen op volgende 'bumpy moments' en deze zelfs voorkomen
• Je hebt een zinvolle en praktische werkwijze opgedaan die je helpt bij het omgaan met deze uitdagingen, gerelateerd aan Passend Onderwijs

Opbouw
In deze workshop van 2,5 uur staan we stil bij het effect van "Bumpy moments" op het leerklimaat en de groepsdynamiek. We kijken naar de emotie die dit moment oproept, de ingreep die gedaan is, de verklaring voor het moment en de eventuele preventie voor een volgend moment. We gebruiken werkvormen waarin onderwijsprofessionals kennis en ervaring uitwisselen over eigen praktijksituaties. Het zet aan tot reflectie over denken en handelen en de uitkomst van het gesprek kan benut worden t.b.v. verdere ontwikkeling, visie en beleid van de school.