TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

De kunst van het lesgeven

Datum: 23-01-2019 - 22-05-2019
Inschrijven: Inschrijven van 04-07-2018 tot 18-01-2019
Locatie: TWijs servicebureau
Door: Octo
Doelgroep: Leerkrachten en onderwijsassistenten
Duur: 4x 3 uur
Aantal plaatsen: 10
Plaatsen beschikbaar: 8
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. De leerkracht combineert het didactisch handelen, klassenmanagement, pedagogisch klimaat en de keuzes in het lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is.

In deze training gaat het om het doelgericht inzetten van de opbouw van een les, het benutten van de juiste werkvormen en integreren van nieuwe inzichten. 'De kunst van het lesgeven' betekent dat je als leerkracht weet hoe je goed lesgeeft, wanneer je bepaalde technieken gebruikt en waarom je dit doet. Het resultaat is dat je je concrete lesdoelen beter en sneller bij al je leerlingen behaalt.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdag van 14.30-16.30:

1. 23 januari: een sterke start van je les
Je bepaalt een concreet lesdoel, activeert de leerlingen en zorgt dat alle kinderen weten wat ze gaan leren. Op deze manier zie je je leerlingen nog beter presteren. Je maakt kennis met veel coöperatieve werkvormen waarmee je de leerlingen direct enthousiast maakt. Daarnaast zal besproken worden hoe je omgaat met niveauverschillen in je groep waardoor het zelfvertrouwen van alle leerlingen groeit.

2. 27 februari: een heldere uitleg
Tijdens de instructiefase maak je eerst het onderwerp van je les betekenisvoller. Wat is het precies wat we leren en waar heb je het voor nodig? Het helpt de leerlingen om de aangeleerde vaardigheid in verschillende situaties te kunnen toepassen. Je zorgt voor een heldere uitleg in stappen. We bieden je technieken aan om al tijdens de les te controleren of de leerlingen de leerstof beheersen. Dat scheelt niet alleen nakijkwerk, maar je krijgt de leerlingen daarmee actief betrokken bij je les.

3. 3 april: alle leerlingen een succeservaring
In dit deel leer je hoe je de leerlingen na de instructie zodanig kunt helpen dat zij zonder hulp en zonder fouten aan het werk kunnen. Dat bereik je vooral door samen met je leerlingen te oefenen. Voor sommigen gebruik je daar ook een verlengde instructie voor. Met hulp van de resultaten van de methode gebonden toets en het leerlingvolgsysteem krijg je nog beter zicht op hoe je het beste kunt differentiëren

4. 22 mei: oefenstrategieën
In dit laatste deel bieden we oefenstrategieën uit de geheugenpsychologie aan om te gebruiken in je lessen. Daarnaast oefen je in het ontwerpen van een eigen les met alle ingrediënten uit 'De kunst van het lesgeven'.