TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Een rijke speelomgeving in het Speleon

Datum: 09-01-2019
Tijd: 15:00 - 18:00
Inschrijven: Inschrijven van 04-07-2018 tot 04-01-2019
Locatie: Ipabo Amsterdam
Door: Ipabo
Doelgroep: Leerkrachten onderbouw
Duur: 3 uur
Aantal plaatsen: 10
Plaatsen beschikbaar: 3
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Het Speleon op de Ipabo locatie Amsterdam is een uitdagende omgeving voor spelen, leren en ontdekken, oftewel dé ontwikkelplek voor nieuwe onderwijspraktijken voor jonge kinderen. Het is een lab-setting, die is ingericht als 'speel- en onderzoekstuin' waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft. Speleon staat voor Spelen, Leren en Ontdekken. Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving en verkennen zo de wereld om hen heen. Spel bevordert spontaan leren, stimuleert het zelf verkennen en zelf ontdekken en prikkelt de nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerkrachten en begeleiders hebben een actieve rol in het faciliteren en begeleiden van dit spel

Deze workshop is een eerste uitgebreide kennismaking met het Speleon en haar pedagogische benadering. Je ervaart het belang van een goed ingericht en uitgeruste speelleeromgeving. Je krijgt informatie over het belang van spel voor de ontwikkeling in het algemeen. Na afloop ben je in staat een verbeterplan van jouw eigen ruimte op te stellen.