TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Expliciete Directe Instructie en omgaan met verschillen

Datum: 26-09-2018
Tijd: 14:00 - 17:00
Inschrijven: Inschrijven van 04-07-2018 tot 21-09-2018
Locatie: TWijs servicebureau
Door: Marjan Beentjes
Doelgroep: Leerkrachten en onderwijsassistenten
Duur: 3 uur
Aantal plaatsen: 10
Plaatsen beschikbaar: 8
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Expliciete Directe Instructie en omgaan met verschillen


U werkt op school met DIM, ADI of IGDI? Een uitstekende keuze, want Directe Instructie is een zeer effectieve vorm om uw leerlingen beter en dieper te laten leren. Met de komst van Passend Onderwijs is het belangrijk dat alle leerlingen succeservaringen opdoen binnen de reguliere basisschool. Dat vraagt om een volgende stap in directe instructie, namelijk Expliciete directe Instructie (EDI).

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De vrouw of man voor de klas is daarbij de sleutel tot succes.

EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les. Dit ziet u terug in de motivatie en leeropbrengsten van de leerlingen.

In deze workshop maakt U kennis met verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld het beurtenbakje en wisbordjes. Wij introduceren de onderwijsliteratuur door middel van video's en interactieve werkvormen. Praktijkvoorbeelden worden doorlopend aangeboden.

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Oriëntatie op Expliciete Directe Instructie
• De rol van de leerkracht
• Doelgericht werken
• Het GRIMM-model
• Flexibel differentiëren
• Het EDI-plusmodel in de praktijk

Doelen van de workshop:
• De deelnemers kunnen omschrijven wat de kenmerken van een effectieve leerkracht zijn.
• Ze kunnen praktische tips noemen om leerlingen actief en betrokken te laten deelnemen aan de les.
• Ze weten hoe ze stapsgewijs de verantwoordelijkheid in een les kunnen overdragen.
• Ze weten hoe we kunnen controleren in hoeverre de leerlingen de instructie hebben begrepen en kunnen op basis hiervan beslissingen nemen voor het vervolg van de les.