TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Filosoferen met jonge kinderen

Datum: 21-03-2018
Tijd: 14:00 - 16:30
Inschrijven: Inschrijven van 01-02-2018 tot 19-03-2018
Locatie: TWijs servicebureau
Door: Marlien van Stempvoort, Het ABC
Duur: 2,5 uur
Aantal plaatsen: 16
Plaatsen beschikbaar: 11
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Bestaat er zoiets als "ontluikend burgerschap"? En wat heeft filosoferen daar dan mee te maken? Hoe kan je met jonge kinderen een heel ander gesprek voeren, waarin hun creativiteit wordt aangeboord en er geen goed of fout is?

Essentie
"Wat maakt je gelukkig? Heb je het of ben je het? Kan iedereen op een dag gelukkig zijn? Word je zomaar gelukkig of is er iets dat je gelukkig maakt? Als je gelukkig bent, hoef je je dan verder nergens druk over te maken? Plato en Aristoteles zijn het daar niet over eens, maar in de klas van Roel of in jouw groep kan dat anders liggen. Door te filosoferen met kinderen sluit je aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid naar verschillende levensvragen en neem je de kinderlijke "verwondering" bij uitstek als invalshoek. Niet alleen voor wijsneuzen en welbespraakte kinderen. Het wat, waarom en hoe van filosoferen passeren de revue.

Resultaat
• Je bent op de hoogte van de meerwaarde van filosoferen in het onderwijs
• Je bent in staat om met behulp van filosoferen kinderen hun denk- en oordeelsvermogen te laten ontwikkelen.
• Je hebt concrete ideeën, suggesties en handvatten om in de klas aan de slag te gaan met filosoferen.

Opbouw
In deze workshop gaan zelf actief aan de slag met concrete activiteiten, die specifiek geschikt zijn voor jonge (en NT2-) kinderen: filosofische gedachten kun je naast uitspreken ook ventileren door ze te tekenen en ze te knutselen. Draai mee in het circuit, waarin verschillende activiteiten aan bod komen, zoals onder meer: het filosoferen bij het werken met concrete/speelse activiteiten en het filosoferen m.b.v. kinderboeken en/of gedichten. Dit mondt uit in concrete handreikingen om morgen al direct uit te (laten) proberen in de groep.