TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Geen zaadjes en eitjes, maar bloemetjes en bijtjes

Datum: 05-02-2020
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: ntb
Door: GGD Kennemerland
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders
Duur: 2 uur
Aantal plaatsen: 14
Plaatsen beschikbaar: 11
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Let op: Deze bijeenkomst gaat niet door!

Relationele en seksuele vorming op de basisschool

Volwassenen vinden kinderen op de basisschool soms te jong voor relationele en seksuele vorming. Maar is dit ook zo? Zijn kinderen echt te jong of associëren volwassenen relationele en seksuele vorming alleen met voortplanting? Terwijl er "echt" zoveel meer is.

In deze workshop willen we u op geheel vrijblijvende wijze kennis laten maken met de brede betekenis van relationele en seksuele vorming meer belicht dan dan voortplanting en lichamelijke veranderingen. Denk ook aan sociale omgangsvormen, respect hebben voor elkaar en de keuzes die je maakt. Ook het normaliseren van seksuele diversiteit is iets waar je op de basisschool al een boodschap over kunt meegeven. Hoe mooi is het dat u als leerkracht uw leerlingen net wat weerbaarder en zelfbewuster kunt afleveren aan de huidige maatschappij, waarin ze die eigenschappen hard nodig hebben.

Programma
Tijdens de workshop krijgt u informatie over het belang van relationele en seksuele vorming op de basisschool. U hoort meer over de brede betekenis van relationele en seksuele vorming, wat kun je met kleuters bespreken en wat hoort bij groep 8? U leert kennis en vaardigheden die nodig zijn om over dit thema les te geven, zoals het beantwoorden van vragen van leerlingen of omgaan met weerstand bij ouders of collega's. U krijgt meer te horen over hoe u kunt inspelen op actuele thema's als #metoo, sexting of porno. En u maakt kennis met materialen die u tijdens de les in kunt zetten, waaronder uitleg over het digitale lespakket Kriebels in je buik.

Wat levert de workshop op?
• Een klas met weerbare leerlingen die goed weten hoe ze hun wensen en grenzen kunnen aangeven.
• Een klas die goed geïnformeerd is passend bij hun seksuele ontwikkeling.
• Een klas die zich veilig genoeg voelt om vragen te stellen over seksualiteit als ze daar behoefte aan hebben.
• Een klas die waarden en normen hebben ontwikkeld en geleerd hebben om respectvol met elkaar om te gaan.
• Een trotse leerkracht die een bijdrage heeft geleverd aan een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling van zijn/haar leerlingen.

Na de training
Bent u positief gestemd over het geven van relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs en door de aangeboden vaardigheden en weggenomen drempels gemotiveerd om hier op eigen wijze invulling aan te geven.