TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Gesprekstraining functioneringsgesprekken

Datum: 13-11-2019
Tijd: 14:00 - 17:00
Inschrijven: Inschrijven van 12-06-2019 tot 11-11-2019
Locatie: Stafbureau St. Sint Bavo
Door: Marjolein Grin en Susan Meekes
Doelgroep: Bouwcoördinatoren, directeuren
Duur: 3 uur
Aantal plaatsen: 11
Plaatsen beschikbaar: 8
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Een functioneringsgesprek is één van de belangrijkste gesprekken die je als leidinggevende kunt voeren met je medewerkers. Hoe vaak komt het tenslotte voor dat je met volledige aandacht eens samen kunt kijken naar de dingen die beter kunnen in de school, los van de waan van alledag?
Toch is het nog lang niet zo gemakkelijk om al deze potentiële gesprekswinst te verzilveren. Soms mist het gesprek inhoud, soms procedure, soms mankeert er iets aan het proces. Een functioneringsgesprek zou in theorie vaak motiverend moeten werken, maar in de praktijk werkt het soms zelfs demotiverend omdat het gesprek niet op de juiste manier wordt gevoerd.

Doelgroep
Voor eenieder die wel eens dit soort gesprekken voert en zich erin wil bekwamen, is de gesprekstraining functioneringsgesprekken opgezet. En ben je bijvoorbeeld bouwcoördinator, voer je dit soort gesprekken en heb je nog nooit training in het voeren van dergelijke gesprekken gehad, dan is deze training zelfs een must.

Inhoud
• Het verschil tussen functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en pop-gesprekken voor wat betreft doelen, opbouw, plaats in de gesprekscyclus.
• De voorbereiding van het functioneringsgesprek
• Het voeren van het gesprek zelf:
o Basishouding en belangrijkste (luister)vaardigheden: boven tafel krijgen wat er écht toe doet
o Geven en ontvangen van feedback
o Omgaan met emoties in het gesprek
o Structuur
o Verslaglegging
• Omgang met veel voorkomende lastige situaties (bijvoorbeeld iemand met weinig reflectief vermogen, of iemand met gebrek aan zelfvertrouwen, of een overmatig kritische collega).

Tijdens de training wordt aan de hand van voorbeeldprofielen geoefend met concrete gesprekken. Na afloop van de training kan nog een jaar lang een beroep worden gedaan op de e-coaching.