TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Middenmanagement 1

Datum: 07-02-2018 - 21-03-2018
Inschrijven: Inschrijven van 05-07-2017 tot 08-09-2017
Locatie: Spaarnesant
Door: Ruud Musman
Doelgroep: Voor leerkrachten met een coördinerende taak of functie
Duur: 6x 3 uur
Aantal plaatsen: 5
Plaatsen beschikbaar: 0

Algemene informatie

Middenmanagement 1, basisvaardigheden voor het coördineren van (deel)teams
Het middenmanagement vormt een schakel tussen leerkrachten en directie. Middenmanagers zijn o.a. bouwcoördinatoren en vakcoördinatoren. Zij hebben samen met de intern begeleiders een spilfunctie binnen de school. In deze training leer je de basisvaardigheden voor het aansturen van (deel)teams, zoals de afbakening van je positie, enkele schoolorganisatiemodellen, gesprekstechnieken en communicatiestijlen, effectief vergaderen, klassenconsultatie, coachend begeleiden van collega's en omgaan met kritiek en weerstand.

Doel
Na afloop van de training ben je in staat om:
- een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling, beleid uit te voeren en te bewaken;
- leiding te geven aan een (deel)team;
- collega's op een coachende manier te ondersteunen;
- bijeenkomsten op een effectieve manier te leiden;
- persoonlijke effectiviteit in je communicatie toe te passen.

Programma
De basistraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. Hierin wordt relevante theorie gekoppeld aan praktische toepassingen, zowel tijdens de training als in praktijkopdrachten.

Opbouw van de bijeenkomsten:
1. Positiebepaling en gesprekstechnieken
2. Organisatiemodellen, effectieve communicatie en coachend begeleiden
3. Het leiden van bijeenkomsten
4. Klassenconsultatie, vormen van observatie en feedbackgesprekken voeren
5. Dilemma's voor de (startende) coördinator, omgaan met weerstand, levensfasebewust communiceren
6. Manieren van denken in een team, conflicthanteringsstijlen, evaluatie en certificering

In schooljaar 2018/2019 kun je je in Middenmanagement2 verdiepen en verbreden.

Data
13 september
18 oktober
15 november
10 januari
7 februari
21 maart

Tot slot
Deze cursus is gevalideerd door de registercommissie. Deze is met 70 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.


Klik hier voor meer informatie.