TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Netwerk het lezende kind

Datum: 16-09-2020 - 12-05-2021
Inschrijven: Inschrijven van 11-06-2020 tot 14-09-2020
Locatie: ntb
Door: Nanette Wagenaar
Doelgroep: Leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1, 2 en 3, IB-ers
Duur: 4 x 1,5 uur
Aantal plaatsen: 15
Plaatsen beschikbaar: 15
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Doel van het netwerk: Dit netwerk heeft als doelstelling kennis en ervaringen uit te wisselen en te vergroten op het gebied van de leesontwikkeling van 4 tot 7-jarigen.

Opbouw van een netwerkbijeenkomst 
- Intro van de gastschool en hun werkwijze
- Werkvorm gericht op uitwisseling van ervaringen
- Werkvorm gericht op het vergroten van kennis op een deelgebied van lezen
- Terugblik en afspraken voor de volgende keer

Onderwerpen die aan bod komen worden door de groep geformuleerd.
Wat nog staat uit dit jaar is:
- Overgang van 2 naar 3; hoe ziet een doorgaande lijn eruit in werkvormen/ activiteiten/Organisatie/ vaardigheden
- Werken in een groep 2/ 3; wat zijn motieven om tot een 2 / 3 vorming te komen? Wat zijn daarbij de voor- en nadelen? Welke aandachtspunten en tips zijn er al? (uit ervaringen)
- 'losser' werken met de methode. Wat vraagt dat van de leerkracht? Wat levert het op?
- Werken in een rijke leesomgeving. Hoe ziet dat eruit?

In de 1e bijeenkomst worden onderwerpen opnieuw vastgesteld en aangevuld door (nieuwe) deelnemers.

Het netwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 14.00 – 15.30.

Data

1. 16 september (een eerste beeld van je groep heb je gevormd)
2. 25 november (de eerste resultaten zijn zichtbaar)
3. 3 maart
4. 12 mei (wat willen we weten en wat geven we door van- en aan collega's?)

Locatie: Om zoveel mogelijk te leren van en met elkaar willen we iedere bijeenkomst op een andere school doen. Zo kunnen we ook een kijkje nemen in elkaars keuken.

NB: Wil je graag deelnemen aan dit netwerk, maar red je het niet om om 14.00 uur aanwezig te zijn?
Stuur dan een bericht via het contactformulier, dan kunnen we kijken om hoeveel mensen het gaat en eventueel de starttijd veranderen of een 2e groep starten.
De groep kan 20 deelnemers groot zijn.