TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Privacy regelen we samen! - Mogelijkheid 11

Datum: 07-05-2019
Tijd: 15:30 - 17:00
Inschrijven: Inschrijven van 20-12-2018 tot 06-05-2019
Locatie: TWijs servicebureau
Duur: 1,5 uur
Aantal plaatsen: 20
Plaatsen beschikbaar: 2
Log in om in te schrijven

Privacy regelen we samen! - Mogelijkheid 11

Inmiddels is bij iedereen wel bekend dat privacy een hot topic is en dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verregaande eisen stelt aan organisaties om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Dat geldt uiteraard ook voor het onderwijs en voor het PO misschien nog wel het meest, omdat wij gegevens verwerken van een groep zeer jonge en daarmee extra kwetsbare leerlingen. Om dat zo goed mogelijk te doen en verantwoorde afwegingen te maken, bieden wij via Salomowijzer deze training aan die verplicht is voor alle medewerkers van Salomo.

In anderhalf uur word je op de hoogte gebracht van de stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en de keuzes die Salomo daarin maakt. We vragen je om vooraf het lespakket goed te bestuderen, zodat de basis bekend is en we snel over kunnen gaan op recente ontwikkelingen en vragen en situaties waar jij in de praktijk mee te maken hebt. We sluiten af met een quiz zodat je zelf kunt toetsen hoe het met jouw kennis gesteld is.

Vooraf lezen:

• Artikel Privacy Regelen we Samen - pdf pagina 20 

• IBP FAQ - pdf 

• Oplegger-procedure-meldplicht-datalekken - pdf