TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Privacy regelen we samen! - Sessie 17

Datum: 03-10-2019
Tijd: 15:30 - 17:00
Locatie: TWijs servicebureau
Door: Mariëlle Stolp en/of Debby Schouten en/of Liesbeth Jansen
Doelgroep: Alle personeelsleden
Duur: 1,5 uur
Aantal plaatsen: 32

Let op: Deze bijeenkomst gaat niet door!

Inmiddels is bij iedereen wel bekend dat privacy een hot topic is en dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verregaande eisen stelt aan organisaties om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Dat geldt uiteraard ook voor het onderwijs en voor het PO misschien nog wel het meest, omdat wij gegevens verwerken van een groep zeer jonge en daarmee extra kwetsbare leerlingen. Om dat zo goed mogelijk te doen en verantwoorde afwegingen te maken, bieden wij via Salomowijzer deze training aan die verplicht is voor alle medewerkers van Salomo.

In anderhalf uur word je op de hoogte gebracht van de stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en de keuzes die Salomo daarin maakt. We vragen je om vooraf het lespakket goed te bestuderen, zodat de basis bekend is en we snel over kunnen gaan op recente ontwikkelingen en vragen en situaties waar jij in de praktijk mee te maken hebt. We sluiten af met een quiz zodat je zelf kunt toetsen hoe het met jouw kennis gesteld is.

Vooraf lezen:

Artikel Privacy Regelen we Samen - pdf pagina 20 

IBP FAQ - pdf 

Oplegger-procedure-meldplicht-datalekken - pdf