TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Salomo Symposium 2016

Datum: 24-10-2016
Tijd: 08:30 - 16:30
Inschrijven: Inschrijven van 12-09-2016 tot 26-09-2016

Algemene Informatie

De brede ontwikkeling van leerlingen

We zetten de Salomo-traditie voort: het Salomo-symposium op de eerste maandag na de herfstvakantie. De hele dag, ochtend en middag, gaan we ons verdiepen in de brede ontwikkeling van leerlingen. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. In ons strategisch beleid zeggen we hier het volgende over:

"We zetten de komende beleidsperiode nadrukkelijker in op de brede ontwikkeling en vorming van kinderen. Nu opbrengstgericht onderwijs, met veel aandacht voor cognitieve ontwikkeling en leerprestaties, goed is verankerd willen we ruimte geven aan zaken zoals durf, ondernemend zijn, zelfdiscipline en volhouden, inzet en motivatie, technisch inzicht, creatief en kritisch denken, effectief samenwerken e.d. Ingrediënten die, net zo goed als cognitieve ontwikkeling en leerprestaties, bijdragen aan welbevinden, zelfvertrouwen en later maatschappelijk succes. We kijken goed naar wat leerlingen van nu nodig hebben om in de maatschappij van de toekomst te kunnen leven en werken. Zonder opbrengstgericht onderwijs prijs te geven leggen we nieuwe accenten. Zaken die we tot ontwikkeling brengen zijn o.a.: programmeren om logisch denken en oplossend vermogen te stimuleren; 3D-printen als aanleiding voor lessen over ondernemerschap en "maak het zelf"-ontwikkelingen in de maatschappij (van idee tot verkocht product); jezelf en je onderwerp leren presenteren met behulp van digitale ondersteuning; meer aandacht voor creatieve en kunstzinnige expressie en de waardering daarvan; écht uitdagend onderwijs voor de slimste leerlingen, waarbij zij op hun tenen moeten lopen, moeten volhouden en het beste van zichzelf kunnen laten zien; aandacht voor wetenschap en technologie."

In de ochtend presenteren de Salomo-scholen aan elkaar wat elke school doet om de brede ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Je kunt je voor twee tot vier presentaties inschrijven zodat je veel informatie kunt 'ophalen'. Dit vindt plaats op de Koningin Emma School.

koningin-emma

De lunch en het bijpraten met collega's doen we weer in de Philharmonie. Andre Kuipers zal ons daarna laten zien en vertellen hoe ontzettend interessant de ruimtevaart is en wat de wisselwerking is tussen het onderwijs en de ruimtevaart. Aansluitend kan je kiezen uit twee presentaties over de fijne kneepjes van het presenteren van jezelf of je school of tussen twee presentaties over techniekonderwijs.
En uiteraard sluiten we de dag af met een borrel. Het wordt vast weer een mooi symposium!

Inschrijven kan vanaf 12 september tot en met 26 september.

Tijdsindeling van Salomo-symposium 2016
Ochtendprogramma
  8.30 - 9.00 inloop op de Koningin Emma School, koffie en thee
  9.00 - 9.30 workshop 1
  9.45 - 10.15 workshop 2
10.15 - 10.45 pauze, koffie, thee en iets lekkers
10.45 - 11.15 workshop 3
11.30 - 12.00 workshop 4
naar de Philharmonie

Middagprogramma
12.30 - 13.30 inloop Philharmonie en lunch
13.30 - 14.30 Andre Kuipers
14.45 - 16.00 workshop 5 - keuze uit 4 lezingen/workshops
Ongeveer 16.00 borrel