TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Begrijpend lezen – Close reading

Datum: 30-09-2020 - 21-10-2020
Inschrijven: Inschrijven van 11-06-2020 tot 28-09-2020
Locatie: Koningin Emmaschool
Door: OnderwijsAdvies
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten groep 5 t/m 8
Duur: 2 x 2,5 uur
Aantal plaatsen: 16
Plaatsen beschikbaar: 6
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Jarenlang heeft het aanleren van strategieën bij begrijpend lezen centraal gestaan. Recent onderzoek laat zien dat strategieën een nuttig middel zijn, maar dat de tekst centraal zorgt voor meer tekstbegrip. Eén van de manieren om dit te doen is om gebruik te maken van Close Reading. Bij Close Reading staat de tekst centraal en leren leerlingen vaardigheden als herlezen, aantekeningen maken, samenwerken, discussiëren en reflecteren. In twee bijeenkomsten leert u de benodigde theoretische achtergrond met een koppeling naar uw eigen praktijk.

- De laatste ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen;
- Wat is Close reading en hoe zien de lessen eruit?
- Het toepassen van de strategieën en close reading binnen de begrijpend leeslessen;
- Het selecteren van de juiste teksten en vragen;
- De transfer van het toepassen van de strategieën en close reading bij andere vakgebieden.

Na het volgen van de twee bijeenkomsten krijgen de deelnemers een bewijs van deelname.
Doelgroep: Leraren groep 5 tot en met 8.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten op woensdagmiddag van 15.00 - 17.30 uur.

Data
1. 30 september
2. 21 oktober