TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Coöperatief leren

Datum: 27-01-2021 - 21-04-2021
Locatie: ntb
Door: Karen Schildwacht
Doelgroep: (Startende) leerkrachten, ib-ers, directeuren
Duur: 3 x 2,5 uur
Aantal plaatsen: 20
Plaatsen beschikbaar: 12
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Deze training wordt uitgesteld naar het nieuwe schooljaar.
Nieuwe data en inschrijfmogelijkheid volgen.


Door coöperatieve leerstrategieën in te zetten in je klas, zorg je voor gemotiveerde en betrokken leerlingen. Bovendien leren kinderen om veel beter samen te werken.

Essentie
Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud meer betekenis voor hen krijgt.

Samenwerken
Door de samenwerking in een groepje ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden. Samen kunnen werken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving. Door samen te werken leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Beter begrip
Coöperatief werken staat en valt bij het enthousiasme en de medewerking van de leraar en de kinderen. In traditionele klassen is er de directe instructie en een klassikale benadering van de leerstof. Wanneer een kind het juiste antwoord geeft, gaat de leraar verder met het volgende onderwerp in de veronderstelling dat alle kinderen betrokken zijn. Wanneer kinderen echter de tijd krijgen om de stof zich eigen te maken en te verwoorden blijft meer kennis hangen en komt er meer inzicht. Dit geldt in principe voor alle vakken.

Resultaten
- Je kent tenminste tien coöperatieve basisleerstrategieën en kunt deze toepassen;
- Je weet wanneer je coöperatieve leerstrategieën tijdens het instructiemodel les kunt inzetten;
- Je realiseert meer effectieve leertijd;
- Je realiseert meer interactie tussen de kinderen;
- Je realiseert meer oefenkansen voor de kinderen;
- Je creëert grotere betrokkenheid en samenwerking in de klas.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten op woensdagen van 15.00-17.30 uur.