TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Ervaar TOS

Datum: 09-06-2021
Tijd: 15:00 - 17:00
Inschrijven: Inschrijven van 11-06-2020 tot 07-06-2021
Locatie: ntb
Door: Auris
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders
Duur: 2 uur
Aantal plaatsen: 12
Plaatsen beschikbaar: 4
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met de taal leren. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om woorden en klanken te onthouden. Ze maken korte zinnetjes of ze zijn niet goed te verstaan. Of ze maken fouten met de volgorde van de woorden in een zin. De taalontwikkelingsstoornis kan voor elk kind anders zijn. Tijdens deze workshop ervaar je hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben.

Ervaar TOS is een praktisch ervaringscircuit met daarin een tiental opdrachten gericht op het ervaren van taalontwikkelingsstoornissen. De opdrachten zijn gericht op de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik. Door het doen van opdrachten ontdek je zelf hoe het is om TOS te hebben. Al doende leer je wat mensen met TOS ervaren in allerlei voorkomende dagelijkse situaties. Je ontwikkelt een positieve houding en vergaart kennis over leerlingen met TOS. Door zelf te ervaren, krijg je meer inzicht in de onderwijsbehoeften van een leerling met TOS en leer je je handelen daarop aan te passen.