TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Omgaan met externaliserend gedrag

Datum: 01-02-2021 - 12-04-2021
Inschrijven: Inschrijven van 11-06-2020 tot 28-01-2021
Locatie: Online
Door: ABC
Doelgroep: Leerkrachten en onderwijsassistenten
Duur: 1x 1,5 uur, 2x 2 uur
Aantal plaatsen: 18
Plaatsen beschikbaar: 3
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Wat doe je als een druk en impulsief kind je steeds onderbreekt in de les? Hoe ga je om met een kind met een kort lontje, dat snel agressief naar andere kinderen wordt? Wat als een kind elke keer demonstratief zijn jas niet aan de kapstok hangt? Zeker als je nog beginnend leerkracht bent, kan zo'n kind je tot wanhoop drijven. In deze workshopreeks gaan we aan de hand van jouw leervragen en concrete situaties aan de slag.

Essentie
Internaliserende en externaliserende gedragsproblemen hebben te maken met de manier waarop kinderen omgaan met stress en emoties. Bij externaliserende gedragsproblematiek is er te weinig controle over de emoties en komen deze heftig naar buiten. Typische externaliseerende problemen zijn agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid. Je hebt er mee te maken, maar gelukkig kan je ook leren hoe hiermee (beter) om te gaan. En wist je dat jouw eigen normen- en waardenpatroon een belangrijke rol speelt in hoe jij hier mee om gaat?

Resultaten
Na deze workshopreeks kan je beter omgaan met kinderen die externaliserend gedrag vertonen.

Opbouw
We starten de workshopreeks met een bijeenkomst van 1,5 uur waarin je kennismaakt met je collega's en waarin een ieder zijn leervragen benoemt en uitwisselt. Op basis daarvan maken we ter plaatste een programma van verschillende onderwerpen. Daarna volgen twee workshops. Elke workshop kent een mix van theorie, praktische oefeningen en tips, waarbij je ook ingaat op wat externaliserend gedrag met jou doet. We werken met concrete casuïstiek.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten op maandagmiddag.

Online
De training wordt online gegeven, je ontvangt de link via de trainer.

Data
1. 1 februari van 16.00 - 17.30 uur
2. 1 maart van 16.00 - 18.00 uur
3. 12 april van 16.00 - 18.00 uur