TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Leesbevordering en leesplezier

Datum: 10-11-2020
Tijd: 16:00 - 19:00
Inschrijven: Inschrijven van 11-06-2020 tot 06-11-2020
Locatie: Online
Door: Ortyz
Doelgroep: Leraren, IB-ers en RT-ers groep 1 t/m
Duur: 3 uur
Aantal plaatsen: 18
Plaatsen beschikbaar: 4
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

De zin en waarde van lezen ontwikkelen
Kerndoel 9 van het basisonderwijs stelt dat leerlingen plezier moeten krijgen in het lezen van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. Om dit doel te bereiken is het van belang dat in groep 1 tot en met 8 aandacht wordt besteed aan leesbevordering en het ontwikkelen van leesplezier. Centraal staan een stimulerende leesomgeving, effectieve en stimulerende werkvormen en een goede gedifferentieerde begeleiding door de leraar.

Wat komt aan bod 
- De leesbeleving volgens Aidan Chambers;
- Stimulerende werkvormen voor leesbeleving;
- Tips voor leesbevordering, zowel op school als in de vrije tijd;
- De rol van leerkracht.

Online
De training wordt online gegeven, je ontvangt de link via de trainer.