TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Lesgeven aan meisjes en jongens

Datum: 14-04-2021
Tijd: 15:00 - 17:30
Locatie: ntb
Door: ABC
Doelgroep: Leerkrachten onderbouw en bovenbouw, onderwijsassistenten, intern begeleiders
Duur: 2,5 uur
Aantal plaatsen: 16
Plaatsen beschikbaar: 12
Log in om in te schrijven

Deze training komt te vervallen!

Jongens en meisjes verschillen, niet alleen in biologisch opzicht. Onze culturele rollen hebben op hun beurt weer invloed op onze biologische constitutie. Hoe kunnen we deze kennis gebruiken in de klas? Zijn de overeenkomsten tussen jongens en meisjes eigenlijk niet veel belangrijker dan de vaak subtiele verschillen? En hoe zit het dan met de variatie binnen de groep jongens (of meisjes)?

Essentie
In deze workshop gaan we in op de verschillen en overeenkomsten in opvoedings- en onderwijsbehoeften van jongens en meisjes. Waar staan we zelf op het continuĆ¼m jongen-meisje? Wat heeft dit voor gevolgen voor mijn de wijze waarop ik gesprekken voer met leerlingen en mijn manier van lesgeven? Welke stappen kan ik zetten om de opgedane kennis effectief te gebruiken?

Resultaten
Je krijgt meer inzicht in:
- Je kent de ontwikkeling van jongens en meisjes en de sekseverschillen;
- Je kent de taalontwikkeling, communicatie en de gevolgen voor leren en omgaan met elkaar;
- Je kent de verschillende leerstijlen en wijzen van aandacht richten;
- Je weet hoe je omgaat met agressie en ruziemaken, een wereld van verschil;
- Je leer in te spelen op motovatie en competentie;
- Je weet hoe je effectief corrigeert.

Opbouw
In deze workshop van 2,5 uur gaan we aan de hand van filmpjes, voorbeelden, stellingen en wetenschappelijke inzichten met elkaar interactief aan de gang.

Doelgroep en deelnemers
Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten onderbouw en bovenbouw en intern begeleiders.