TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Netwerk het lezende kind - Sessie 3

Datum: 12-05-2021
Tijd: 14:00 - 15:30
Locatie: ntb
Door: Nanette Wagenaar
Doelgroep: Leerkrachten en onderwijsassistenten in groep 1/2 en 3, IB-ers.
Duur: 1,5 uur
Aantal plaatsen: 12
Plaatsen beschikbaar: 12
Log in om in te schrijven

Deze bijeenkomst komt te vervallen

Doel van het netwerk
Dit netwerk heeft als doelstelling kennis en ervaringen uit te wisselen en te vergroten op het gebied van de leesontwikkeling van 4 tot 7 jarigen.

Opbouw van een netwerkbijeenkomst
• Intro van de gastschool en hun werkwijze
• Werkvorm gericht op uitwisseling van ervaringen
• Werkvorm gericht op het vergroten van kennis op een deelgebied van lezen
• Terugblik en afspraken voor de volgende keer

Onderwerpen
Onderwerpen die aan bod komen worden door de groep geformuleerd. Wat nog staat uit dit jaar is:
• Overgang van 2 naar 3; hoe ziet een doorgaande lijn eruit in werkvormen / activiteiten / organisatie / vaardigheden
• Werken in een groep 2 / 3; wat zijn motieven om tot een 2 / 3 vorming te komen? Wat zijn daarbij de voor- en nadelen? Welke aandachtspunten en tips zijn er al? (uit ervaringen)
• 'losser' werken met de methode. Wat vraagt dat van de leerkracht? Wat levert het op?
• Werken in een rijke leesomgeving. Hoe ziet dat er uit?
In de 1e bijeenkomst worden onderwerpen opnieuw vastgesteld en aangevuld door (nieuwe) deelnemers.

Locatie
Om zoveel mogelijk te leren van en met elkaar willen we iedere bijeenkomst op een andere school doen. Zo kunnen we ook een kijkje nemen in elkaars keuken.