TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Netwerk onderwijsassistenten

Datum: 19-01-2021 - 01-06-2021
Inschrijven: Inschrijven van 11-06-2020 tot 28-03-2021
Locatie: ntb
Door: ABC
Doelgroep: Onderwijsassistenten
Duur: 4 x 2,5 uur
Aantal plaatsen: 12
Plaatsen beschikbaar: 9
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Onderwijsassistenten bieden broodnodige ondersteuning op maat, zowel aan het team als aan de leerlingen. Ze zijn daarmee als het ware de 'smeerolie' in het onderwijsproces. Uit gesprekken blijkt dat veel onderwijsassistenten behoefte hebben aan uitwisseling met collega's over hun vak en hun positie binnen de school. Omdat zij vaak geen collega hebben die op dezelfde dag werkt, is het niet altijd makkelijk om even met iemand te sparren.

Essentie
In deze bijeenkomsten bieden we onderwijsassistenten een plek om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die van belang zijn bij het uitvoeren van hun vak. Denk aan vragen als: hoe geef je vorm aan de samenwerking met leerkrachten? Hoe zorg je voor een werkbare dagindeling? Ook bespreek je vragen op gebied van pedagogiek en didactiek. Wat werkt wel en wat niet? Wat zijn nieuwe inzichten en wat kun je daarmee in de praktijk? Deelnemers leren van én met elkaar en zijn bereid ook zelf een bijdrage daaraan te leveren. De docent heeft een begeleidende rol, maar biedt ook een bijdrage aan de inhoud.

Resultaten
- Je hebt inzicht in hoe andere onderwijsassistenten hun taken invullen en hebt daardoor ideeën opgedaan die je kunnen helpen bij je eigen werkzaamheden.
- Je hebt antwoorden gekregen op vragen die jou als onderwijsassistent bezighouden.
- Je hebt praktisch toepasbare kennis opgedaan over pedagogisch-didactisch handelen die je kunt toepassen in je eigen situatie.

Opbouw
Er zijn vier bijeenkomsten van ieder 2,5 uur, over het schooljaar verdeeld. Tussen de bijeenkomsten door probeer je uit wat je uit de vorige bijeenkomst hebt meegenomen. Het programma is flexibel maar volgt de volgende lijn: Uitwisseling invulling taken en ideeën opdoen voor je eigen werksituatie, de rol van de onderwijsassistent: taken, bevoegdheden, samenwerking met het team, invloed op de invulling van je taken, delen en opdoen van pedagogisch-didactische inzichten. Verzamelen casussen uit de praktijk voor de volgende bijeenkomst en bespreken casussen aan de hand van praktische oplossingen, kennis en inzichten.

Doelgroep en deelnemers
De serie bijeenkomsten biedt plaats aan 12 onderwijsassistenten.

Het netwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten op dinsdagmiddag van 15.30 – 18.00.

Data

6 oktober (deze datum vervalt) 
1. 19 januari (deze datum vervalt)
2. 30 maart
3. 1 juni
4. nieuwe data volgen!