TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Onderzoekend leren in een narratief

Datum: 28-10-2020
Tijd: 15:00 - 16:30
Inschrijven: Inschrijven van 11-06-2020 tot 26-10-2020
Locatie: Bavo Basisschool
Door: Bart van den Bosch
Doelgroep: Alle personeelsleden
Duur: 1,5 uur
Aantal plaatsen: 20
Plaatsen beschikbaar: 17
Log in om in te schrijven

Algemene informatie

Heb je je ook wel eens afgevraagd hoe je nieuwsgierigheid en verwondering beter kunt verwerken in je onderwijs? Hoe je de kinderen en jezelf meer eigenaarschap van hun en jouw leerproces kunt geven? Hoe je leerlingen ├ęcht leert samenwerken? Hoe je de leermotivatie hooghoudt en hoe je de leerdynamiek van je groep leert monitoren en daar beter op kunt afstemmen? Hoe je loskomt van methode gestuurd en voorspelbaar onderwijs? Dan is deze workshop voor jou. Narratief onderzoekend leren voorziet in al deze zaken.

Narratief Onderzoekend leren sluit uitstekend aan bij de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden. Vanuit diverse overheidsinstanties (Ministerie van Onderwijs en Wetenschap, SLO en de Onderwijsinspectie) wordt het belang van het aanleren van deze vaardigheden ingezien en gestimuleerd. Bij narratief onderzoekend leren wordt de leerling uitgedaagd om samen te werken in kleine groepjes (5-6 leerlingen). Daarnaast wordt hem aangeleerd kritisch, creatief en probleemoplossend te denken en helder te communiceren. Bovendien wordt er veel nadruk gelegd op het aanleren van discussie- en presentatievaardigheden, wordt de kinderen geleerd effectief en veilig om te gaan met informatie en computertechnologie en wordt de leermotivatie hooggehouden door aan het narratief een spelelement toe te voegen.

In deze workshop wordt de theorie, maar vooral de praktijk van het onderzoekend leren in een narratief uitgelegd. Wat is de meerwaarde boven thematisch werken? Hoe zit het met de kerndoelen? Welke invloed heeft narratief onderzoekend leren op je rol als leerkracht, enzovoorts. Bij voldoende interesse kan de workshop worden uitgebreid tot een training waarin dieper wordt ingegaan op de vraag hoe een narratief te ontwikkelen, hoe de leeropbrengst zichtbaar gemaakt en geborgd kan worden, hoe leerdynamiek en groepsdynamiek zich tot elkaar verhouden, wat het belang is van het koesteren van verwondering bij leerkracht en leerling en waarom de vraag belangrijker is dan het antwoord.

Bart van den Bosch (1962) studeerde geschiedenis en filosofie (UvA 1991). Sinds 1998 werkzaam in PO en VO.