TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Ontwerpend leren

Datum: 08-06-2021 - 22-06-2021
Locatie: ntb
Door: ABC
Doelgroep: Alle personeelsleden
Duur: 2 x 2,5 uur
Aantal plaatsen: 20
Plaatsen beschikbaar: 16
Log in om in te schrijven

Deze training vervalt

Ontwerpend leren gaat over creƫren: uitgedaagd door een probleemstelling bedenken en maken leerlingen een eigen oplossing voor een probleem. Ontwerpend leren wordt dan ook gekenmerkt door een enorme betrokkenheid, enthousiasme en inzet van de kinderen.

Essentie
De kern van een goede les ontwerpend leren is de probleemstelling. Je les is geslaagd als de probleemstelling de kinderen aanspreekt, uitdaagt en ruimte geeft voor het zelf bedenken van oplossingen. Daarnaast moeten ook de randvoorwaarden in orde zijn: de juiste materialen, structuur en een goede samenwerking tussen de kinderen. In deze workshopreeks is aandacht voor al deze aspecten.

Resultaten
Na deze workshopreeks kun je:
- Een probleemstelling voor ontwerpend leren formuleren die de kinderen inspireert, uitdaagt en ruimte biedt voor eigen oplossingen;
- De juiste materialen en gereedschappen kiezen bij een project ontwerpend leren;
- Je klas begeleiden bij het samenwerken aan het proces van ontwerpen, maken, testen en verbeteren;
- Je kunt ontwerpend leren toepassen bij de zaakvakken en er elementen van beeldende vorming in terug laten komen, zodat ontwerpend leren niet iets 'erbij' wordt, maar andere delen van de stof kan aanvullen en vervangen.

Opbouw
Deze workshopreeks bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur. In de eerste bijeenkomst is er aandacht voor de didactiek van ontwerpend leren, de ontwerpcyclus en het bedenken van een probleemstelling voor een les ontwerpend leren in je eigen klas. Ook leer je wat er belangrijk is bij de uitvoering van een les ontwerpend leren. In de tweede bijeenkomst gaan we in op het vormgeven van (vakoverstijgende) projecten ontwerpend leren en het bevorderen van samenwerking tussen de kinderen.

Doelgroep en deelnemers
Bij deze workshop is plek voor 20 deelnemers die werken met kinderen uit groep 1 tot en met 8.

De trainingen vinden plaats op twee dinsdagmiddagen van 15.45 - 18.15 uur.

Data
1. 8 juni
2. 22 juni